Dr. Ranko Rajović i poticanje ranog intelektualnog razvoja kroz NTC - sustav učenja

Predavanje dr. Ranka Rajovića – Kako uspješno razvijati IQ djeteta kroz igru?, 7. 6. 2013.

U organizaciji nakladničke kuće Harfa održat će se edukativno predavanje namijenjeno roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, psiholozima i drugim stručnjacima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece na temu NTC-sustav učenja pod nazivom Kako uspješno razvijati IQ djeteta kroz igru?. Održat će se u Splitu 7. 6. 2013. u 16 sati u Gradskoj knjižnici Marka Marulića (Ulica Slobode 2).

Predavač je autor NTC-sustava učenja, dr. Ranko Rajović, predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja kod djece.

NTC-sustavom podiže se intelektualni potencijal djece te se razvija brzina razmišljanja i zaključivanja – tzv. funkcionalno znanje.

Činjenica je da inteligencija ne ovisi samo o broju nervnih ćelija (genetski potencijal) nego i o vezama među neuronima (sinapsama). Period do sedme godine života najdragocjeniji je za formiranje novih veza. KAKO STIMULIRATI VELIKE POTENCIJALE NAŠIH MALIŠANA PRIJE POLASKA U ŠKOLU (I U ŠKOLI) pitanje je na koje će nam odgovoriti Dr. Ranko Rajović tijekom predavanja i seminara.

U vrtićima nekoliko hrvatskih gradova – Dubrovnika, Velike Gorice, Rijeke, Zadra i Zagreba – nedavno je u obliku pilot-projekta počela primjena NTC-sustava učenja. Riječ je o metodi koja povezujući saznanja medicine i pedagogije pomaže povećanju intelektualnih sposobnosti djece, i to na temeljnoj, biološkoj razini, te pomaže podizanju razine funkcionalnog znanja i zaštiti darovitosti.
NTC-sustav učenja usmjeren je prema razvoju kognitivnih sposobnosti djece. Sustav se temelji na istraživanjima koja upozoravaju na činjenicu da mozak uspostavlja 75% svih neuronskih sinapsi do dobi od 7 godina, a od toga 50% sinapsi nastane već do dobi od 5 godina. Ovaj argument nam se čini dovoljno uvjerljivim da posvetimo veliku pozornost predškolskoj dobi, efektivnosti učenja i korištenju dječjeg pamćenja. Ukoliko naše formalno osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje radi s tada već samo 25% preostalih mogućnosti korištenja potencijala mozgovnog kapaciteta, onda je za nas važno kako se razvija dijete do 7. godine života.
NTC-sustav učenja dr. Ranka Rajovića (Nikola Tesla centar – Odsjek Mense za darovite) primjenjuje se na različite načine u 14 europskih zemalja. On podrazumijeva učenje utemeljeno na teorijskim osnovama neurologije, neuropsihologije i drugih znanosti, posebno pedagoških – obiteljske pedagogije, didaktike i metodike za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Ovaj sustav učenja predstavlja operacionalizaciju teorijskih spoznaja navedenih znanstvenih disciplina, što je dobar pokazatelj kako povezivati teoriju s obrazovnom praksom. Pritom je riječi se o novom pristupu učenju, u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i detaljno razrađen, primjenjiv u obitelji, predškolskim ustanovama te u razrednoj nastavi osnovne škole. Program nudi načine prepoznavanja darovite djece, njihove karakteristike i putove ka povećanju IQ-a, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Naglašava se važnost obitelji i šire društvene zajednice (vrtići, škole, centri za darovite) u razvoju darovite djece. NTC-sustav učenja ozbiljno će poljuljati opravdanost tradicionalnog rada sa djecom.

Prijava i informacije:
Kotizacija za predavanje iznosi 100,00 kn.
Prijavu kotizacije napravite OVDJE ili na:
e-mail: ntc@harfa.hr
Tel.: 021/22 24 63, fax: 021/22 25 85
Kontakt osoba: Irena Orlović; tel.  098/30 55 34

Nakon predavanja dobivate potvrdu o stručnom usavršavanju na temu "Kako uspješno razvijati IQ djeteta kroz igru?"

 

Share this post