Prijavnice za predavanje dr. Ranka Rajovića

Prijavnice za predavanje dr. Ranka Rajovića

Prijavnica za 2. dio predavanja u Splitu

Prijavnica za 3. dio predavanja u Splitu

Prijavnica za 2. dio predavanja u Koprivnici

Prijavnica za 1. dio predavanja u Zagrebu

Prijavnica za 2. dio predavanja u Zagrebu

Prijavnica za 3. dio predavanja u Zagrebu

Prijavnica za 2. dio predavanja u Čakovcu

 

Napomena: Ako želite sudjelovati na 1., 2. i 3. predavanju u Zagrebu cijena je predavanja 280,00 kn.

Prijavnicu za 1., 2., i 3. predavanje u Zagrebu ispunite ovdje

"Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ"

Predavanje je namijenjeno roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, pedagozima, psiholozima i drugim stručnjacima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece, a žele čuti više o novim znanstveno utemeljenim saznanjima o ranom poticanju intelektualnog razvoja. Predavanje je podijeljeno u tri dijela:
U prvom dijelu predavanja saznat ćete sve o:

  • NTC–sustavu učenja i novijim saznanjima na kojima se temelji program,
  • načinu na koji se jačaju intelektualne sposobnosti djeteta,
  • prevenciji poremećaja pažnje,
  • važnosti koordinacije i pokreta za intelektualni razvoj,
  • najčešće greške koje roditelji nesvjesno rade, a koje mogu negativno utjecati na razvoj djeteta i dr.

Drugi i treći dio predavanja praktični su dio NTC–sustava učenja. Dr. Ranko Rajović upoznati će vas s važnosti funkcionalnog znanja te naučiti kako formulirati funkcionalna pitanja te zagonetne priče i pitalice koje će znatno doprinijeti usvajanju znanja djeteta
Predavač je dr. Ranko Rajović autor NTC–sustava učenja, doktor neurofiziologije, predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece.

NTC–sustava učenja podiže intelektualni potencijal djece te se kroz taj program razvija brzina razmišljanja i zaključivanja – tzv. funkcionalno znanje.

NTC–sustav učenja je program koji se temelji na znanstvenim istraživanjima iz područja neurofiziologije koja govore da se kod djece u dobi do sedme godine života razvije čak 75 % neuronskih veza tzv. sinapsi izravno odgovornih za intelektualne sposobnosti djece.

Činjenica je da inteligencija ne ovisi samo o broju neurona, odnosno da nije uvjetovana samo genetskim potencijalom nego i vezama među neuronima, tzv. sinapsama. Razdoblje do sedme godine života najdragocjenije je za formiranje novih neuronskih veza (sinapsi). NTC–sustav učenja bavi se pitanjem kako stimulirati razvoj sinapsi, a time i ogromne dječje potencijale prije polaska u školu i u školi, a na njega će dr. Ranko Rajović odgovoriti tijekom predavanja.

NTC–sustav učenja usmjeren je prema razvoju kognitivnih sposobnosti djece, a  temelji se na istraživanjima koja upozoravaju na to da mozak uspostavlja 75 % svih neuronskih veza (sinapsi) do sedme godine života, a od toga 50 % sinapsi nastane već do pete godine. Taj se argument čini dovoljno uvjerljivim da posvetimo veliku pozornost predškolskoj dobi, učinkovitosti učenja i korištenju dječjeg pamćenja. Ako tijekom formalnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja radimo sa samo 25 % preostalih mogućnosti korištenja potencijala mozgovnog kapaciteta, tada je važno znati kako se razvija dijete do sedme godine života.

NTC-sustav učenja dr. Ranka Rajovića primjenjuje se na različite načine u 14 europskih zemalja. Sustav podrazumijeva učenje utemeljeno na teorijskim osnovama neurologije, neuropsihologije i drugih znanosti, posebno pedagoških – obiteljske pedagogije, didaktike i metodike za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Taj sustav učenja predstavlja operacionalizaciju teorijskih spoznaja navedenih znanstvenih disciplina, što je dobar pokazatelj kako povezivati teoriju s obrazovnom praksom. Pritom je riječ o novom pristupu učenju u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i detaljno razrađen, primjenjiv u obitelji, predškolskim ustanovama i u razrednoj nastavi osnovne škole. Program nudi načine prepoznavanja darovite djece, njihove karakteristike i putove prema povećanju IQ-a, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Naglašava se važnost obitelji i šire društvene zajednice (vrtići, škole, centri za darovite) u razvoju darovite djece. NTC-sustav učenja ozbiljno će poljuljati opravdanost tradicionalnog rada s djecom.

Ako imate pitanja ili nedoumica vezanih uz predavanje nazovite nas na 098/305534.

Share this post