NOVA praktična edukacija dr. Rajovića u Osijeku: Funkcionalno razmišljanje i znanje kao prioritet 21. stoljeća

NOVA praktična edukacija dr. Rajovića u Osijeku: Funkcionalno razmišljanje i znanje kao prioritet 21. stoljeća

 

U studenome 2018. vas pozivamo na novu praktičnu edukaciju dr., Rajovića koja će se održati u Osijeku i Zagrebu. 

 

Igra je učenje – učenje je igra
 

Pristup učenju može za djecu biti poticajan i zabavan (a tako se najlakše uči), ako se učenje događa kroz igru i ako vodimo računa o razvoju tri područja koja treba poticati:

  1. razvoj sinapsi (vježbama motorike, grafomotorike, akomodacije oka)
  2. asocijativno razmišljanje (apstrahiranje, vizualizaciju, apstraktnu klasifikaciju, serijaciju, asocijacije i analogije … posebno u glazbi)
  3. funkcionalno razmišljanje (divergentno i konvergentno … posebno pomoću zagonetnih priča i pitanja) te poticanje učenika da postavlja funkcionalna pitanja.

 

 

O funkcionalnom razmišljanju i znanju kao prioritetima 21. stoljeća, saznajte više:

 

U Osijeku, u srijedu 14.11.2018. s početkom u 17:30 sati
Hotel Osijek

Trajanje: 4 školska sata
Prijava obavezna!

 

 

Kome je edukacija namijenjena

Edukacija je namijenjena odgojiteljima, učiteljima, roditeljima djece do 12 godina kao i svima onima koji će posati roditelji te svima onima koje se na neki način bave razvojem djece.
 

Cijena edukacije je 360 kn, ali ako uplatu izvršite unutar 24 sata nakon prijave cijena za Vas je 320 kn

Podatci za uplatu: 
Harfa d.o.o., Rodrigina 4, Split, HR0723600001102468779 (ZABA)​,  poziv na broj: 141118 (Osijek)

Svi sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju.

 

 

O dr. Ranku Rajoviću …

Dr. Ranko Rajović, inače doktor interne medicine, dugogodišnji je predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece te osnivač Mense Srbije i Odsjeka za darovite Nikola Tesla Centra. 

NTC-sustavom podiže se intelektualni potencijal djece te se razvija brzina razmišljanja i zaključivanja – tzv. funkcionalno znanje.

Činjenica je da inteligencija ne ovisi samo o broju neurona, odnosno da nije uvjetovana samo genetskim potencijalom nego i vezama među neuronima, tzv. sinapsama. Razdoblje do sedme godine života najdragocjenije je za formiranje novih neuronskih veza (sinapsi). NTC – sustav učenja bavi se pitanjem kako stimulirati razvoj sinapsi, a time i ogromne dječje potencijale prije polaska u školu i u školi, a na njega će Dr. Ranko Rajović odgovoriti tijekom predavanja.

NTC-sustav učenja usmjeren je prema razvoju kognitivnih sposobnosti djece, a  temelji se na istraživanjima koja upozoravaju na to da mozak uspostavlja 75 % svih neuronskih veza (sinapsi) do sedme godine života, a od toga 50 % sinapsi nastane već do pete godine. Taj se argument čini dovoljno uvjerljivim da posvetimo veliku pozornost predškolskoj dobi, učinkovitosti učenja i korištenju dječjeg pamćenja. Ako tijekom formalnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja radimo sa samo 25 % preostalih mogućnosti korištenja potencijala mozgovnog kapaciteta, tada je važno znati kako se razvija dijete do sedme godine života.

NTC-sustav učenja dr. Ranka Rajovića primjenjuje se na različite načine u 15 europskih zemalja. Sustav podrazumijeva učenje utemeljeno na teorijskim osnovama neurologije, neuropsihologije i drugih znanosti, posebno pedagoških – obiteljske pedagogije, didaktike i metodike za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Taj sustav učenja predstavlja operacionalizaciju teorijskih spoznaja navedenih znanstvenih disciplina, što je dobar pokazatelj kako povezivati teoriju s obrazovnom praksom. Pritom je riječ o novom pristupu učenju u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i detaljno razrađen, primjenjiv u obitelji, predškolskim ustanovama i u razrednoj nastavi osnovne škole. Program nudi načine prepoznavanja darovite djece, njihove karakteristike i putove prema povećanju IQ-a, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Naglašava se važnost obitelji i šire društvene zajednice (vrtići, škole, centri za darovite) u razvoju darovite djece. NTC-sustav učenja ozbiljno će poljuljati opravdanost tradicionalnog rada s djecom.

Share this post