Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja

Pravila nagradnog natječaja
Priređivač Nagradnog natječaja je harfa d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Rodrigina 4, OIB: 51223715781. Nagradni natječaj priređuje se s ciljem promidžbe proizvoda, a provodit će se u Republici Hrvatskoj. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije nužna kupnja ili uplata bilo koje vrste.

Članak 1. U nagradnom natječaju "BEBArije" (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) mogu sudjelovati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje, u trenutku sudjelovanja, imaju 18 ili više godina. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju radnici, službenici i direktori Harfa d.o.o. Harfa d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila Nagradnog natječaja, a koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

Članak 2. Nagradni natječaj počinje 21. svibnja 2015. godine, a završava 23. svibnja 2015. godine (u daljnjem tekstu: Vrijeme trajanja Nagradnog natječaja).

Članak 3. Sudionici se prijavljuju za sudjelovanje u Nagradnom natječaju putem Facebook stranice Knjige koje vole djecu. U procesu prijave za sudjelovanje od Sudionika će se tražiti da pristane na primjenu Pravila Nagradnog natječaja te da pošalju svoje podatke (ime, prezime, adresu te adresu elektroničke pošte). Priređivač se može služiti unesenim podacima kako bi sudioniku dostavio nagradu. Priređivač se također može služiti podacima kako bi povremeno kontaktirao sudionike, ukoliko oni na to pristanu pri registraciji na autorizacijskoj stranici.Jedan natjecatelj može napraviti neograničeno mnogo prijava, no nagradu može osvojiti samo jedanput. Isti sudionici ne smiju se prijavljivati s više različitih e-mail adresa niti smiju koristiti druge naprave ili smicalice za prijavu pod različitim identitetima.

Članak 4. Svaki prijavljeni sudionik na adresu pametnica@harfa.hr unosi osobne podatke. Dobitnici nagrada bit će objavljeni u roku od tjedan dana od završetka Nagradnog natječaja. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na stranici www.harfa.hr, i na Facebook stranici Knige koje vole djecu. Dobitnici će o nagradama biti obaviješteni putem elektroničke pošte.  

NAGRADE:
U Nagradnom natječaju bit će dodjeljeno ukupno 5 knjiga:

Nagrada: 

1.    Knjiga BEBArije    5 kom

Članak 8. Priređivač nije odgovoran za eventualne promjene e-mail adrese ili poštanske adrese sudionika. U slučaju da se obavijest o nagradi vrati pošiljatelju s napomenom da dostavu nije moguće izvršiti Priređivač će dobitnika pismeno obavijestiti o dobitku i naknadnom roku za podizanje nagrada (10 dana od dana primitka obavijesti). Ukoliko nagrada ni nakon tog roka ne bude preuzeta natjecatelj gubi pravo na osvojenu nagradu.U slučaju da se utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete ili da je na neki drugi način povrijedio pravila Nagradnog natječaja nagrada mu neće biti dodijeljena.U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 9. Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač i Facebook Inc., te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog.

Članak 10. Priređivač neće odgovarati za prekide ili nedostupnost u radu mreža, servera, pružatelja internetskih usluga (ISP), internetske stranice, telefonskih ili drugih veza, za dostupnost ili greške u komunikaciji ili kvarove računala, telefona ili kabelskog prijenosa ili linija ili tehničke greške, niti za kvarove računalnog hardvera ili softvera ili telefona, za tehničke greške ili poteškoće ili druge greške bilo koje vrste, kako ljudske, tako i mehaničke, elektroničke ili mrežne, niti za netočan prihvat bilo kojeg podatka vezanog za Nagradni natječaj ili neuspješan prihvat ili gubitak takvog podatka. Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za bilo kakve netočne podatke, prouzročene bilo od strane korisnika internetske stranice, bilo od strane opreme ili nastale uslijed programiranja povezanog s ili korištenog tijekom ovog Nagradnog natječaja; te ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, kvar ili kašnjenje u radu ili prijenosu, kvar komunikacijskih linija, krađu ili uništenje ili neovlašten pristup internetskoj stranici, neovlaštene izmjene ili hakiranje internetske stranice. Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, diskvalificirati bilo koji osobu za koju se utvrdi da je neovlašteno utjecala na ili je remetila odvijanje Nagradnog natječaja ili je postupala s namjerom prijetnje, pogrde ili maltretiranja drugih osoba ili je na bilo koji drugi način ometala odvijanje Nagradnog natječaja. Priređivač i njegove agencije neće odgovarati za štetu nastalu računalu sudionika ili bilo koje druge osobe, a koja šteta je povezana s ili je nastala uslijed sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili preuzimanja ili kopiranja sadržaja s internetske stranice ili uporabe internetske stranice. Ako, iz bilo kojeg razloga, a prema slobodnoj ocjeni Priređivača, ne bude moguće odvijanje Nagradnog natječaja prema planu, zbog zaraze računalnim virusom, računalnog crva, buga, neovlaštenog mijenjanja, hakiranja, neovlaštene intervencije, prijevare, tehničke greške ili drugog uzroka koji, prema slobodnoj ocjeni Priređivača, uzrokuje greške ili utječe na provođenje, sigurnost, pravednost, poštenje ili uredno vođenje ove Nagradnog natječaja, Priređivač zadržava pravo, prema svojoj slobodnoj ocjeni, otkazati, okončati, izmijeniti ili privremeno zaustaviti Nagradni natječaj ili bilo koji njen dio te utvrditi druge dobitnike među sudionicima koji su ispunjavali uvjete prije nego je takva radnja poduzeta ili postupiti na drugačiji način koji Priređivač bude smatrao pravednim i pravičnim. Uporaba bilo kakvih naprava za automatiziranje dodavanja je zabranjena. Sudionici neće učitavati sadržaj koji uključuje bilo kakav nezakonit ili uvredljiv sadržaj. Priređivač zadržava pravo iz natječaja diskvalificirati bilo koju osobu za koju, prema svojoj slobodnoj ocjeni, utvrdi da je povrijedila ovo pravilo.

Članak 11. Priređivač će obrađivati osobne podatke sudionika koji su mu dani i/ili su mu postali dostupni u vrijeme Prijave, isključivo u svezi s provođenjem Nagradnog natječaja i sudjelovanjem u istom, a u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka te Priređivačevim Pravilima o privatnosti.

Članak 12. Sva prava su pridržana. Na ova Pravila te na Nagradni natječaj primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Za sve sporove nastale iz ili u svezi s istima bit će isključivo nadležan Općinski građanski sud u Splitu.

Članak 13. Priređivač nagradnog natječaja je Harfa d.o.o.., sa sjedištem na adresiRodrigina 4, 21000 Split. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira, promiče ili provodi Facebook niti je isti s njime povezan. Sudionici su upoznati s time da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Facebooku. Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, a ne Facebooku. Podaci koje sudionici daju koristit će se samo na način predviđen Priređivačevim Pravilima o privatnosti.

Članak 14. Priređivač zadržava pravo promjene ovih pravila u bilo kojem trenutku.
 

Share this post