Prstići su prijatelji matematike

Prstići su prijatelji matematike

 

Premda se sva djeca u početku služe prstima kako bi lakše računala, s vremenom se, kako zadaci postaju teži, od djece očekuje da se prestanu služiti prstima, a u tome se slažu i roditelji i odgajatelji. No možda svi imaju krivo?

Najnovija istraživanja profesorice Jo Boaler, sa stanfordskog sveučilišta, ukazuju na to da su prsti jedno od naših najvažnijih vizualnih pomagala, zbog čega primjerice pijanisti, za koje je percepcija vlastitih prstiju esencijalna, veoma često imaju i povećane matematičke sposobnosti.

 

Boaler je razvila obrazovnu koncepciju nazvanu YouCubed, koja učenicima i učiteljima omogućava da zaobiđu najčešću prepreku tijekom učenja matematike – strah od matematike, te da ga preobraze u ljubav prema matematici.

 

Naime svima je poznato da učenici misle da je matematika preteška i nezanimljiva jer ne znaju kako se nositi s njezinim apstrakcijama, brojkama i jednadžbama. Moraju pamtiti velike količine brojki i apstraktna pravila, a na raspolaganju nemaju nikakve vizualne predodžbe koje bi im u tome pomogle.

No tako je veoma često samo zato što naše obrazovne koncepcije pretpostavljaju da tako mora biti.
 

U ranijim razredima osnovne škole potiče se vizualno predstavljanje matematičkih zadataka, no samo kao pripremu za numeričko i apstraktno razmišljanje za koje se pretpostavlja da se ne bi trebalo oslanjati na takvu “početničku” ispomoć.

To je pogrešno jer vizualna predočavanja zapravo jačaju neuronske veze koje su presudne za razvoj matematičkih sposobnosti. 

 

Pripremila: Gordana Kolanović Roško

 

Pogledajte zanimljivi TED Talk Jo Boaler na temu matematike:

 

Share this post