Rani kontakt kožom na kožu

Rani kontakt kožom na kožu

Dodir kožom na kožu između majke i njenog djeteta pri rođenju smanjuje djetetovo plakanje i pomaže majci u uspješnom dojenju.

U mnogim je kulturama uobičajeno da majke drže djecu na golim prsima neposredno nakon porođaja. Povijesno gledajući, ovo je bilo nužno za djetetovo preživljenje. U današnje vrijeme veći se broj djece rađa u bolnicama, te se kao dio uobičajenog postupka odvajaju od majke kako bi ih previli u pelene i obukli, te ih zatim vratili majkama. Pretpostavlja se kako je moguće da te bolničke rutine mogu značajno poremetiti rane odnose majke i djeteta i imati štetne učinke. Cilj ovog sustavnog pregleda bio je ustanoviti ima li rani kontakt kožom na kožu između majke i njenog novorođenčeta utjecaj na zdravlje i ponašanje djeteta, kao i na dojenje.

Pregledom su obuhvaćene 34 randomizirane studije koje su uključivale 2177 majki i njihovu novorođenčad. Pokazano je kako novorođenčad izložena kontaktu kožom na kožu više komunicira sa majkom i u prosjeku plače manje od novorođenčadi koja prima uobičajenu bolničku skrb. Veća je bila i vjerojatnost da će majke dojiti u prva četiri mjeseca i da će razdoblje dojenja biti sveukupno duže, ako su imale rani kontakt kožom na kožu sa svojom djecom. Rani odnos između majke i djeteta je također bio bolji, no ovaj ishod je teško točno izmjeriti. Sveukupna kvaliteta korištenih metoda je raznolika. Načini primjene intervencija nisu bili jednaki u svim istraživanjima (uključujući vrijeme kada je kontakt kožom na kožu započeo nakon rođenja i sama duljina trajanja kontakta), kao i promatrani ishodi i načini njihova mjerenja. Nije bilo negativnih ishoda povezanih s kontaktom kožom na kožu.

Izvor: Hrvatski Cochrane ogranak

Share this post