Dr. Ranko Rajović i poticanje ranog intelektualnog razvoja kroz NTC - sustav učenja

Dr. Ranko Rajović održat će dva predavanja na temu NTC-sustava učenja – Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ, 15. studenog 2013.

SPLIT

Zbog velikog interesa, u organizaciji nakladničke kuće Harfa 15. studenog 2013. ponovo će se održati dva edukativna predavanja na temu NTC-sustava učenja koja su namijenjena roditeljima, odgojiteljima, učiteljima, psiholozima i drugim stručnjacima koji se bave odgojem i obrazovanjem djece.

Prvo predavanje pod nazivom  NTC-sustav učenja – Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ, 1. dio namijenjeno je onima koji  do sada nisu imali prilike slušati predavanje dr. Rajovića. Prvo predavanje započinje u 16.15 u Gradskoj knjižnici Marka Marulića (Ulica Slobode 2).
Drugo predavanje pod nazivom NTC-sustav učenja – Kako igrom uspješno razvijati djetetov  IQ, 2. dio više je razine i namijenjeno je onima koji su odslušali prvo predavanje. Drugo predavanje započinje u 18.15 u Gradskoj knjižnici Marka Marulića (Ulica Slobode 2). (Ovo je predavanje popunjeno!)

Da biste prisustvovali predavanju, potrebno je kupiti jednu našu knjigu. Budući da se zbog velikog interesa uvijek podigne „velika frka“ oko dolaska dr. Ranka Rajovića, ovoga puta odlučili smo da to bude dječji roman Velika frka. Potrebno je uplatiti 100,00 kn za navedeni roman, a podaci su za uplatu: Harfa d.o.o., Rodrigina 4,  ž.r.: HR2823400091110478520. (Kod prvog predavanja u rubriku za "poziv na broj" upišite  0113, a kod drugog predavanja 0213). Potvrdu o uplati i kontakt podatke pošaljite na ntc@harfa.hr

Knjigu i potvrdu o odslušanom predavanju dobit ćete na predavanju.

Predavač je autor NTC-sustava učenja dr. Ranko Rajović, predsjednik Odbora za darovite međunarodne udruge Mensa i UNICEF-ov suradnik na projektu ranog poticanja intelektualnog razvoja djece.

NTC-sustavom podiže se intelektualni potencijal djece te se razvija brzina razmišljanja i zaključivanja – tzv. funkcionalno znanje.

Činjenica je da inteligencija ne ovisi samo o broju neurona, odnosno da nije uvjetovana samo genetskim potencijalom nego i vezama među neuronima, tzv. sinapsama. Razdoblje do sedme godine života najdragocjenije je za formiranje novih neuronskih veza (sinapsi). NTC – sustav učenja bavi se pitanjem kako stimulirati razvoj sinapsi, a time i ogromne dječje potencijale prije polaska u školu i u školi, a na njega će Dr. Ranko Rajović odgovoriti tijekom predavanja.

NTC-sustav učenja usmjeren je prema razvoju kognitivnih sposobnosti djece, a  temelji se na istraživanjima koja upozoravaju na to da mozak uspostavlja 75 % svih neuronskih veza (sinapsi) do sedme godine života, a od toga 50 % sinapsi nastane već do pete godine. Taj se argument čini dovoljno uvjerljivim da posvetimo veliku pozornost predškolskoj dobi, učinkovitosti učenja i korištenju dječjeg pamćenja. Ako tijekom formalnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja radimo sa samo 25 % preostalih mogućnosti korištenja potencijala mozgovnog kapaciteta, tada je važno znati kako se razvija dijete do sedme godine života.
NTC-sustav učenja dr. Ranka Rajovića primjenjuje se na različite načine u 14 europskih zemalja. Sustav podrazumijeva učenje utemeljeno na teorijskim osnovama neurologije, neuropsihologije i drugih znanosti, posebno pedagoških – obiteljske pedagogije, didaktike i metodike za predškolski i osnovnoškolski uzrast. Taj sustav učenja predstavlja operacionalizaciju teorijskih spoznaja navedenih znanstvenih disciplina, što je dobar pokazatelj kako povezivati teoriju s obrazovnom praksom. Pritom je riječ o novom pristupu učenju u kojem dominira misaona aktivnost djeteta i njegov uspješan razvoj. Sustav je vrlo dobro i detaljno razrađen, primjenjiv u obitelji, predškolskim ustanovama i u razrednoj nastavi osnovne škole. Program nudi načine prepoznavanja darovite djece, njihove karakteristike i putove prema povećanju IQ-a, razvoja sposobnosti i stvaralačkog mišljenja. Naglašava se važnost obitelji i šire društvene zajednice (vrtići, škole, centri za darovite) u razvoju darovite djece. NTC-sustav učenja ozbiljno će poljuljati opravdanost tradicionalnog rada s djecom.

Sva pitanja vezana za prijavu za predavanje možete postaviti na ntc@harfa.hr ili na 098/305534.
 

Share this post