ZAGREB: Kako komunikacijom i igrom jačati emocionalnu inteligenciju

ZAGREB: Kako komunikacijom i igrom jačati emocionalnu inteligenciju

 

Pozivamo vas da se prijavite na edukaciju o jačanju dječje emocionalne inteligencije komunikacijom i igrom, koja će se održati u Zagrebu u listopadu (prvi modul) i studenome (drugi modul), a koju vode Irena Orlović i Tatjana Gjurković. Prijaviti se možete putem ovog obrasca.

 

Edukacija kod Irene Orlović mi je donela nove i korisne uvide u funkcionisanje dečjeg mozga i način komunikacije sa decom. Koristeći podatke iz naučnih studija, pozivajući se na vrhunske terapeute i autore knjiga iz oblasti psihologije i medicine, uz primere iz sopstvenog života – Irena lako prenosi znanje i naučne činjenice. Od dizajna njene prezentacije do praktične primene svega što je naučila, Irenino predavanje mi bilo jedno od najlepših kojem sam prisustvovala. 
Jasmina Stojanović, glavna i odgovorna urednica magazina "Sensa"

 

Živimo u vremenu kada ubrzani način života uvelike odražava na je sve veći broj djece koji imaju emocionalnih i ponašajnih problema. U zadnjih nekoliko desetljeća neuroznanost je došla do brojnih značajnih saznanja. Neuroznanstvenici su potvrdili da dječji mozak nije neki stroj koji je strukturiran po planu i programu došao na ovaj svijet, već je to nerazvijen ljudski organ koji će se ovisno o okolini u kojoj odrasta razvijati cijeli život. A na temelju našega odnosa s djecom formiraju se temeljne strukture koje će doživotno obilježiti dijete kao osobu. O nama uvelike ovisi razina EQ djeteta koja je važan prediktor životne uspješnosti svake odrasle osobe.

Na ovoj edukaciji dat ćemo vam smjernice koje će pomoći izgraditi kvalitetan odnos s djecom. Tatjana Gjurković će govoriti o privrženosti i tepiji igrom te objasniti zašto su važni i kako utječu na razvoj djece, a Irena Orlović će govoriti o oblicima komunikacije temeljene na razvoju mozga djeteta, koji će pomoći djetetu da vas čuje i stvori zdravu sliku o sebi.

Od našega odnosa ovisi razvoj emocionalne inteligencije djeteta koja je važan prediktor životne uspješnosti svake odrasle osobe zato ćemo tijekom edukacije dati smjernice koje će vam pomoći izgraditi zdrav odnos s djecom.

 

PRVI MODUL

 

""

 

"Dijete od roditelja nasljeđuje samo skicu, a način na koji
će se oblikovati i graditi dječji mozak ovisi o njegovoj interakciji
najprije s roditeljima, a potom i okolinom."

Irena Orlović

 

KAKO KOMUNIKACIJOM OBLIKOVATI SNAŽAN MOZAK DJETETA

Što možemo napraviti kako komunikacijom utječemo na razvoj mozga govorit će vam Irena Orlović, autorica nagrađivane web-aplikacije Pametnica, vlasnica i urednica izdavače kuće Harfa putem koje je prethodnih 17 godina proučavala literaturu uglednih svjetskih neuroznanstvenika, psihologa i psihoterapeuta te certificirana savjetnica u neuro-lingvictičkoj psihoterapiji (DVNLPt), NLP – trener. 
Vođena osobnim iskustvom kroz rad na ranoj stimulaciji sa svojim djetetom koristeći neke od tih naslova, objavila je više korisnih naslova iz područja i na hrvatskom jeziku pod sloganom Knjige koje vole djecu

Na edukaciji će dati odgovore na sljedeća pitanja:

Kako komunikacijom izravno utječemo na oblikovanje dječjeg mozga?
Što znači pozitivan ili snažan mozak?
Zašto je emocionalni razvoj temelj intelektualnog razvoja?
Kako komunicirati kao učitelj, odgojitelj ili roditelj terapeut?
Kako putem komunikacije možemo oblikovati i integrirati mozak u razvoju? 
Zašto su roditelji najvažnija karika u odgoju i obrazovanju djece?
Kako pomoći djeci da crpe svoje potencijale i izrastu u najboljeg mogućeg sebe? 
Na što trebamo obratiti pozornost ako želimo da se mozak zdravo razvija u prvim godinama?​

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA – ISPUNITE PRIJAVNICU.

 

DRUGI MODUL

""

 

"Da bi dijete imalo zdrave socio-emocionalne vještine, ljudi u njegovoj 
okolini trebaju iste razvijati." 

Tatjana Gjurković

 

TOPLE PAHULJE I HLADNE BODLJE U EMOCIONALNOM POVEZIVANJU S DJETETOM

Kad bi dječja srca mogla priču ispričati, kakva bi ona bila? Prožeta toplinom i mekim pahuljama ili prošarana hladnim bojama? Svi želimo sretnu i nasmijanu djecu. I neka to jesu i neka to nisu. Što ih razlikuje? Tip emocionalne povezanosti, odnosno privrženosti koji su prvo stvarali sa svojim najvažnijim odraslim osobama, sto su za većinu roditelji a potom i s odgojiteljima, učiteljima i drugima koji su ostavili neobrisivi trag u njihovim srcima.

Na ovoj edukaciji razgovarat ćemo o tipovima privrženosti i kako utječu na našu interakciju s djecom. Kroz brojne iskustvene aktivnosti, imat ćete priliku produbiti razumijevanje o djeci te iste koristiti u svom radu s njima.

Tatjana Gjurković, mag. psihologije, certificirana transakcijska analitičarka – psihoterapeutkinja te registrirana terapeutkinja igrom, produbit će vaše znanje o emocionalnoj inteligenciji. Govorit će o važnosti samosvjesnosti vlastitih obrazaca osjećanja, razmišljanja i ponašanja kao i znanje o emocijama te će osvijestiti kako razgovarati s djetetom i kako poticati razvoj djetetove empatije, što je preduvjet za razvoj njegove socijalne svijesti i odgovornosti prema sebi i drugima. 

A dat će vam odgovore i na sljedeća pitanja:

Koje vještine terapije igrom možemo koristiti u odgoju djeteta? Zašto je nekoj djeci tako teško slijediti upute? 
Zašto neka djeca puno toga odbijaju I na prvu uvijek kažu “ne”? 
Zašto se neka djeca ne uključuju u igru s vršnjacima? 
Zašto neka djeca jako puno plaču? 
Zašto se neka djeca teško odvajaju od roditelja? 

 

 

PRVI MODUL

Kako komunikacijom oblikovati snažan mozak djeteta?
Irena Orlović

Kada: 25.10.2018. u 17.30 sati
Gdje: Školska knjiga, Masarykova 28, Zagreb
Trajanje: 4 školska sata

PRIJAVA JE OBAVEZNA – ISPUNITE PRIJAVNICU.

 

DRUGI MODUL

Tople pahulje i hladne bodlje u emocionalnom povezivanju s djetetom
Tatjana Gjurković

Kada: 29.11.2018. u 17.30 sati
 Gdje: Školska knjiga, Masarykova 28, Zagreb
Trajanje: 4 školska sata

PRIJAVA JE OBAVEZNA. ISPUNITE PRIJAVNICU.

 

Edukacija je namijenjena za: roditelje, odgojitelje, učitelje, psihologe, pedagoge, socijalne pedagoge, edukacijske rehabilitatore, logopede, psihoterapeute i sve druge koje zanima ovo područje dječjeg razvoja.

VAŽNO: Sve prolaznice i polaznici edukacije imat će priliku kupiti naše knjige po posebno sniženim cijenama, samo za njih za vrijeme trajanja edukacije.

Cijena pojedinačne edukacije je 250 kn, a cijena obje edukacije je 440 kn. PRIJAVA OBAVEZNA.

Podatci za uplatu: 
Pametnica, obrt za edukaciju i savjetovanje, vl. Irena Orlović
HR0623400091160500652 (PBZ)​, poziv na broj: 251018.

Svi sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju.

 

Share this post